Hoppa till sidans innehåll

Handlingsplan


Policy för trygga idrottsmiljöer     

 

1. Inledning

Vå-Rö TK har varit lyckosam i sitt arbete med tennisspelare i alla ålder. Vi har betonat vikten av gott kamratskap och ”fair play” inom vår verksamhet. Vi har ett dokument som alla nya får bekanta sig med för att förstå de nyckelord som präglar vår ungdomsverksamhet.

För att kunna försäkra oss mot – och vara förberedde inför – eventuella problem i framtiden har vi nu tagit fram denna handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Samt en plan för hur vi agerar om någon far illa (ex. sexuella övergrepp). Som stöd till vårt arbete har vi deltagit i SISUs- utbildningsserie samt fått bra material för att användas inom föreningen.


2. Syfte med handlingsplan

Syftet med handlingsplan är att göra alla medlemmar, föräldrar och våra ledare medvetna om Vå-Rös synsätt på trygg aktivitetsmiljö. Vå-Rö skall kännetecknas av fast beslutsamhet i dessa frågor med mottot ”Vänligt, men bestämt!”.  

Föreningens mål (ska vara mätbara samt kan delas upp på resp. målgrupp).

Alla föreningens medlemmar skall ha tillgång till vårt policydokument fr.o.m. våren 2015.

  • Varje ny grupp, oavsett ålder, skall ha fått ett enkelt dokument som fastslår vårt synsätt.
  • Varje ny ledare skall ha läst materialet som stöder Vå-Rös sätt att agera.
  • Varje ledare skall känna till eskaleringsstrukturen och vet vem man kan vända sig till när man
    behöver stöd.


3. Följande dokument är vägledande för vår handlingsplan

4. Förklaring av definitioner kopplade till exempel från vår verksamhet

1.       En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. 

2.       Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Detta kan förekomma öppet som t.ex. glåpord eller dolt som t.ex. blickar och miner.

3.       Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av t.ex. kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt. Underförstått betyder det att det är något negativt för den utsatte.

 

5. Aktiviteter för föreningens förbyggande arbete

Ledare

Gå igenom materialet tillsammans, diskutera det och se till att det finns en gemensam tolkning till eventuella möjligheter till missförstånd.

Föräldrar

Presentera vårt synsätt, dela ut vårt material och berätta också var det finns mera att läsa. Avdramatisera frågan, men göra en marketing om ”mottot”.

Aktiva barn och ungdomar

Genom några exempel berätta hur vi ser på gott kamratskap. Berätta om vem man kan vända sig till och hur vi agera om vi tycker att något är fel.

 

6. Så här agerar vi om något händer:

Oberoende vilken som upptäcker missförhållanden eskaleras problemet på följande sätt:

Man kontaktar den aktuella ledaren (undantaget om ledaren anses vara en part i det aktuella fallet). Ledaren inleder samtal med de inblandade och har möjlighet att eskalera till ledaren till ungdomssektionen som på ett överenskommet hanterar och dokumenterar situationen.

Om så behövs kopplas även ordföranden i fallet, t.ex. om missförhållanden är speciellt grova eller samma personer förekommer upprepade gånger.

Genom dokumentation har vi alltid möjlighet att utvärdera vårt agerande och tar lärdom av ev. misstagen.

 

7. Barn som far illa (ex. sexuella övergrepp/trakasserier)

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns situation:
- Ordföranden till VåRö.

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten om det ska göras:
- Ordföranden.

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen:
- Ledaren till ungdomsverksamheten eller ordföranden.

Vem informerar föräldrarna:
- Ledaren till ungdomsverksamheten eller ordföranden.

Vem informerar berörda/drabbade övriga barn/ungdomar:
- Ledaren till ungdomsverksamheten eller ordföranden

Journummer till socialtjänsten finns i vaktmästeriet. Numret till vaktmästeriet är 0611-20815.  

Se även Akuta nummer på Härnösands Kommun webbsida Akuta Nummer - Härnösands Kommun

 

8. Hur förankrar vi handlingsplanen och håller den levande år efter år:

Alla policyn hanteras och revideras vid behov i årsstämman. Alla policyn presenteras till våra nya ledare. På detta sätt följer vi upp handlingsplanen år efter år. Vår incidentsdokumentation kommer också att användas vid behov. 

För policyn ansvarar föreningens styrelse genom beslutet i årsstämman.

Uppdaterad: 06 APR 2017 21:51 Skribent: Allan Jonsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Härnösands Racketklubb - Tennis
Johan Nordin, Rosenbäcksallén 8
87160 Härnösand

Besöksadress:
Öbacka SportCenter, Brännavägen 160
87162 Härnösand

Kontakt:
Tel: 0725646411
E-post: kontakt@harnosandsrk...

Se all info