Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Drogpolicy för VåRö Tennisklubb (Uppdaterad 150316)

 

Bakgrund

VåRö Tennisklubb är en ideell idrottsförening som arbetar med tennis som gemensam nämnare för gemenskap, social fostran och hälsa. Föreningen har serielag inom flera klasser och en omfattande tävlings- och träningsverksamhet för spelare i alla åldrar.

VåRö Tennisklubb skall utgöra en trygg miljö för alla deltagare. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i klubbens verksamhet, där klubbens ledare och tränare är positiva förebilder. Ett av sätten att nå dit är nedanstående, gemensamt utformad och accepterad drogpolicy.

Policyn utformades genom att all medlemmar hade möjlighet att reagera på ett antal påståenden. Majoritetens åsikter kompletterade med kommentarer användes sedan att fastslå policyn.

Syfte

Policyns syfte är att fungera som en övergripande riktlinje för beteende i samband med alla drogrelaterade frågor..

Med droger avses alkohol, tobak, narkotika samt dopingpreparat.

Klubbens drogpolicy gäller för samtliga inom klubbens verksamhet i samband med träning, tävling och resor. Dessutom gäller policyn eventuella övriga klubbgemensamma arrangemang och aktiviteter, där minderåriga deltar.

Klubbens ledare och tränare skall vara väl medvetna om sin roll som förebild. Barn och ungdomar skall känna sig stärkta i valet att välja en drogfri väg även utanför sitt idrottsutövande.

Alkohol

 • Inga alkoholhaltiga drycker skall förekomma hos ledare, tränare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsaktiviteter. Det gäller under träningsläger, tävlingar och resor.
 • Ingen alkoholförtäring får förekomma på fester eller motsvarande där barn och ungdomar deltar.
 • Det är inte heller tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annan klubbaktivitet.
 • Klubben skall i sponsorsammanhang avstå från åtagande som kan uppmuntra eller leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Klubbens medlemmar skall undvika att visa sin klubbtillhörighet i samband med all hantering av alkohol.

Tobak

 • Ledare och tränare skall vara införstådda i tobakens negativa inverkan på individens hälsa och därmed idrottsprestation.
 • Ledare och tränare skall göra barn, ungdomar och aktiva medvetna om tobakens påverkan på hälsa och idrottsprestation.
 • Klubben verkar för tobaksfria miljöer i samband med träning, tävling och resor.
 • Ledare och tränare skall i detta sammanhang vara medveten om sin roll som förebild för barn och ungdomar, och aktivt uppmana till att säga nej till tobak.

Narkotika

 • Användning av all form av narkotika är förbjuden.

Dopingpreparat

 • Alla användning av dopingpreparat enligt ICO:s dopinglista är förbjuden.

Undantag är om den aktiva har läkares intyg för användning av t.ex. astmamedicin. Det är ledares och tränares ansvar att hålla sig informerade om gällande dopingregler och att informera spelare om vad som gäller t.ex. vid bruk av astmamedicin.

Efterlevnad och uppföljning

 • Om någon ledare eller aktiv bryter mot denna policy eller uppvisar tecken på någon form av missbruksproblem skall ansvarig (ordförande eller huvudtränare i första hand) ta upp detta i samtal med den berörda och, om minderårig, tillsammans med dennes föräldrar.
 • Ledare eller aktiv som bryter mot policyn kan komma att uteslutas ur klubben. Beslut skall tas av styrelsen samt föregås av samtal och varning.
 • Vid upptäckt av användning av narkotika eller dopingpreparat kommer detta utan undantag anmälas till aktuell myndighet

Kommunikation

 • Klubbens drogpolicy finns publicerad på klubbens hemsida.
 • Policyn innefattar både detta dokument och ett antal riktlinjer som presenteras i bifogat dokument
 • Ledare och tränare skall informera om drogpolicyn vid varje ny säsong och vid behov inför tävlingar, resor eller andra aktiviteter. De skall förvissa sig om att alla nya klubbmedlemmar inklusive ungdomarnas föräldrar har kännedom om klubbens drogpolicy och dess innehåll.

Ansvar

Alla klubbens medlemmar har ansvar för att följa denna drogpolicy.

Klubbens ordförande är ansvarig för klubbens drogpolicy, vilket innebär ansvar för

 • att den är kommunicerad och förankrad
 • att den vid behov uppdateras
 • samt att dess efterlevnad följs upp.

 

Klicka på Drogpolicy för att gå vidare.

Här finns frågeformuläret till VåRö TK:s drogpolicyundersökning: Drogpolicy

Uppdaterad: 06 APR 2017 16:06 Skribent: Allan Jonsson

Postadress:
Härnösands Racketklubb - Tennis
Johan Nordin, Rosenbäcksallén 8
87160 Härnösand

Besöksadress:
Öbacka SportCenter, Brännavägen 160
87162 Härnösand

Kontakt:
Tel: 0725646411
E-post: kontakt@harnosandsrk...

Se all info