Hoppa till sidans innehåll

Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19

15 APR 2021 11:06
Du som nyligen har haft nära kontakt med en person med covid-19 kan ha utsatts för smitta av coronaviruset som orsakar covid-19. Du bör träffa så få personer som möjligt under en tid och testa dig enligt instruktion som du hittar här.
 • Uppdaterad: 15 APR 2021 11:06

Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19

Ladda ner informationen Ladda ner informationen

När skulle jag kunna insjukna?

Tiden från det att man smittas till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast är fem dagar.

Var extra uppmärksam på symtom i 14 dagar från och med sista tillfället du träffade personen med covid-19.

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?

Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med luftvägssymtom, som hosta, snuva och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. Man kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer.

Måste jag isolera mig under denna 14-dagarsperiod?

Du behöver vara extra observant på symtom. Om du känner dig det minsta sjuk ska du omedelbart se till att isolera dig; inte träffa någon annan person samt testa dig för covid-19 snarast.

Även om du känner dig helt frisk bör du försöka träffa så få personer som möjligt och se till att hålla avstånd till dem du träffar; minst 1 meter, helst 2 meter. Skälet är att man kan vara smittsam cirka två dygn innan man börjar känna sig sjuk. En del blir bara lite sjuka, men kan ändå smitta andra. Undvik därför att träffa vänner och hoppa över dina vanliga fritidsaktiviteter. Träffa helst bara dem du bor med. Jobba hemma om du har möjlighet. Om du går i förskola eller grundskola kan du fortsätta göra det så länge du känner dig helt frisk. Om du går i gymnasium bör du om möjligt studera på distans efter beslut från din rektor/skolledare.

Om det är någon du bor med som kan ha utsatt dig för smitta, betraktas du som ett misstänkt fall av covid-19 och ska följa förhållningsregler enligt Smittskyddslagen. Då ska du vara hemma i minst 7 dagar räknat från provtagningsdatum för den person som är smittad i ditt hushåll.

Ta del av informationsbladet Covid-19, Information och förhållningsregler till hushållskontakter som du hittar på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Informationen finns på flera språk.

Behöver jag provta mig för covid-19?

Om du bor tillsammans med någon som har covid-19

Om du är vuexen eller går i gymnasiet och bor tillsammans med en person som har konstaterad covid-19, bör du testa dig på dag 5 räknat från provtagningsdatum för den person som är smittad i ditt hushåll. Detta gäller även om du inte har några sjukdomssymtom.

Om du haft nära kontakt med någon som har covid-19 utanför ditt hushåll

Om du är vuxen eller går i gymnasiet och har haft nära kontakt med en person med covid-19 i smittsam fas rekommenderas att du snarast möjligt testar dig för covid-19.

Med nära kontakt menas kontakt i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd (sammanlagt under ett dygn). Detta gäller om kontakten skett på en arbetsplats, i gymnasieskola, vid idrottsutövning, på fester eller vid andra liknande sammankomster.

Om provet är negativt rekommenderas att du tar ytterligare ett prov 5 dagar efter senaste nära kontakt med personen som har covid-19.

Om mer än 7 dagar gått sedan senaste nära kontakt rekommenderas ingen testning. Om första provet tas 4 dagar eller senare efter den nära kontakten behöver du bara ta ett prov.

Om du får symtom på covid-19

Om du får symtom på covid-19 bör du provta dig så snart som möjligt, även om tidigare prover varit negativa.

Se information om hur man testar sig för covid-19 på webbplatsen 1177.se.

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

De flesta blir bara lite sjuka och klarar sig med egenvård i hemmet, vilket framförallt innebär vila, vätska och febernedsättande. Om du tillhör en riskgrupp kan du kontakta din hälso-/vårdcentral, ordinarie läkare eller ringa 1177 för rådgivning. Se information om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om du skulle bli svårt sjuk, få svårt att andas eller försämras kraftigt när du varit sjuk flera dagar till en vecka, kontakta alltid sjukvården genom att ringa 1177. Om ditt tillstånd är livshotande, ring 112.

Om du blir sjuk bör du hålla ett avstånd på minst en meter, men helst två, till de du bor med om möjligt genom att;

 • vara i ett eget rum.
 • inte äta tillsammans med andra och inte dela badrum.
 • använda egen handduk och rengöra/desinficera ytor som vattenkranar och dörrhandtag, som man rör vid ofta i hemmet.
 • vara noggrann med att tvätta händerna och att hosta/nysa i armvecket eller i en näsduk.

Gäller detta även om jag redan har haft covid-19?

- Om du de senaste 6 månaderna har haft en covid-19-infektion bekräftad med positivt PCR-test, så gäller inte dessa anvisningar. Var ändå uppmärksam på symtom, och stanna hemma ifall du skulle bli sjuk, tills du är helt frisk.

- Om du har påvisade antikroppar mot covid-19, i ett prov analyserat på godkänt laboratorium, är du undantagen från ovanstående anvisningar i 6 månader räknat från det misstänkta infektionstillfället med covid-19.

- Om du har nedsatt immunförsvar eller får så svåra symtom att du måste uppsöka vård behöver du följa ovanstående anvisningar även om du haft covid-19 de senaste 6 månaderna.

Gäller detta även om jag är vaccinerad mot covid-19?

Tills vidare gäller informationen och rekommendationerna i detta brev även för dig som är vaccinerad mot covid-19. Inga vacciner ger ett fullständigt skydd mot sjukdom och vi vet ännu inte hur länge vaccinationsskyddet varar. Dessutom finns en risk att en vaccinerad person kan sprida smitta till andra utan att själv vara sjuk.

Hur smittar covid-19?

Viruset som orsakar covid-19 smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser, hostar, pratar och andas bildas smittsamma droppar i luften. Den som står nära kan då bli smittad. När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån, oftast via händerna. Om en person petar sig i ögon, näsa utan att ha tvättat händerna, kan viruset komma in i kroppen den vägen.

Vad kan alla göra för att hindra smittspridning med covid-19?

 • Alla bör följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som gäller även om man inte vet om att man utsatts för risk att smittas av covid-19:
 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite förkyld.
 • Testa dig om du har symtom på covid-19.
 • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Umgås bara med personer du normalt träffar, bor med och några få närstående utanför hushållet. Umgås helst utomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Hosta/nys i armvecket eller i en näsduk.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker längre tid än nödvändigt.
 • Arbeta hemma om du kan.

Var kan jag hitta mer info om covid-19?

Du hittar mer information på Om covid-19 – coronavirus på 1177 Vårdguiden, Folkhälsomyndighetens webbplats och krisinformation.se. Du kan också ringa 113 13 vid allmänna frågor om det nya coronaviruset.

Skribent: Johan Nordin
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Härnösands Racketklubb - Tennis
Johan Nordin, Rosenbäcksallén 8
87160 Härnösand

Besöksadress:
Öbacka SportCenter, Brännavägen 160
87162 Härnösand

Kontakt:
Tel: 0725646411
E-post: kontakt@harnosandsrk...

Se all info