Hoppa till sidans innehåll

Information med anledning av Coronaviruset (COVID-19)

12 MAR 2020 10:00
VåRö Tennisklubb tillsammans med Öbacka SportCenter följer utvecklingen av Coronaviruset (COVID-19) noggrant. Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.
 • Uppdaterad: 13 MAR 2020 12:15

Inställda klubbaktiviteter och tävlingar
Mejlutskick med info till alla medlemmar
Att tänka på för dig som spelare och vårdnadshavare
Folkhälsomyndigheten tydliggör sina råd till idrotten (RF) (2020-04-02)
Nya rekommendationer sätter stopp för tävling och match (RF) (2020-04-01)
Att prata med barn om corona-viruset (BRIS) (2020-03-18)
Pressträffar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och MSB
 Det här gäller för träningsmatcher (FHM) (2020-04-02)
Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar (FHM) (2020-04-01)
Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar (FHM) (2020-03-29)
Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner (FHM) (2020-03-12)
Information från myndigheter, region, kommun och förbund

 

Inställda klubbaktiviteter och tävlingar:

 • Dubbelkväll, lördag 21 mars
 • Matchdag, söndag 22 mars
 • Årsmöte, torsdag 26 mars
 • Dubbelkväll, fredag 3 april
 • Sammankomster om kost
 • Sammankomster om mental träning
 • Fysträning inomhus onsdagar och torsdagar
 • Regionsmästerskapen Tennis Norr i Sundsvall 26-29 mars
 • Junior-SM i Göteborg i början av april
 • Åkes Äkta Hönökaka Cup i Göteborg i början av april

 

Mejlutskick med info till alla medlemmar:

 

Att tänka på för dig som spelare, vårdnadshavare och besökare i tennishallen

 • Stanna hemma om du är sjuk och har symtom på luftvägsinfektion!
 • Man bör stanna hemma från träningen i minst två dygn efter det att man är symtomfri.
 • Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
 • Använd bara din egen utrustning som t ex racket, handduk och vattenflaska.
 • Byt om och duscha hemma om det är möjligt.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
 • Tvätta händerna både innan och efter träningen.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 • Håll behörigt avstånd till varandra och undvik fysisk kontakt i tennishallen.
 • Föräldrar och anhöriga rekommenderas att begränsa sin närvaro i anläggningen. Vid närvaro tänk på att hålla avstånd till varandra.

Tränaren kommer vid tillfälle om symtom uppmärksammas på ett barn som kommer till träningen att kontakta vårdnadshavare för vidare beslut om barnet skall skickas hem eller hämtas från träningen.

VåRö Tennisklubb tillsammans med Öbacka SportCenter följer utvecklingen av Coronaviruset (COVID-19) noggrant. Vi följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.

Vår verksamhet bedriver stor samhällsnytta där vi erbjuder träning med fysisk aktivitet av olika slag som är bra i många avseenden men i synnerhet under denna påfrestande period som hjälper till med att bygga upp och stärka vårt immunförsvar.

Tänk även på att varierad och bra kost samt tillräckligt med sömn också är viktiga delar som stärker vårt immunförsvar.

Öbacka SportCenter har även sedan tidigare utökat sina rutiner med städning. Detta innebär bl a att handtagen torkas av med jämna mellanrum med både rengöringsmedel och handsprit.

Den 17 mars införde VåRö Tennisklubb vissa restriktioner i vår verksamhet inför kommande planerade aktiviteter. Sociala träffar och aktiviteter i föreningen är inställda och alla möten bör genomföras på telefon tillsvidare. Gemensamma fysträningar inomhus flyttas utomhus resten av säsongen. Inga förändrade öppettider.

Det är viktigt att följa dom rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med samt att hålla sig uppdaterad på utvecklingen. Vi uppdaterar hemsidan samt skickar ut information till alla medlemmar om vi börjar agera och hantera detta på annorlunda sätt.

Skydda dig och andra från smittspridning  Extern Länk

 

Folkhälsomyndigheten tydliggör sina råd till idrotten

2020-04-02
Riksidrottsförbundet

Folkhälsomyndigheten har idag gjort ett förtydligande vad gäller de allmänna råden kopplat till träningsmatcher. Precis som tidigare följer Riksidrottsförbundet råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har den 2 april gjort ett förtydligande kopplat till träningsmatcher. I de allmänna råden står fortsatt att träningsmatcher bör skjutas upp. Men Folkhälsomyndigheten förtydligar samtidigt att det kan vara okej att genomföra träningsmatcher som samlar färre än 50 personer, om de allmänna råden i övrigt kan följas.

– Det är bra att Folkhälsomyndigheten nu tydliggjort detta efter deras uttalanden igår. Jag har svårt att se att det är så många idrotter som kommer att kunna fortsätta genomföra träningsmatcher med hänsyn till de allmänna råden "undvik närkontakt mellan idrottsutövare" och "undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande", säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

I de allmänna råden understryks vikten av att hålla avstånd mellan varandra, att alla är noggranna med sin handhygien och att personer med sjukdomssymtom stannar hemma.

Råd i punktform från Folkhälsomyndigheten idag:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande
– Idrottsföreningar och specialidrottsförbund har ansvar att besluta om sin verksamhet och jag vet att det i hela idrottsrörelsen har tagits kloka beslut med fokus på ansvar, att bidra till att rädda sjukvården och minska smittspridningen. Det gör mig stolt. Självklart ska vi nu följa de förtydliganden som Folkhälsomyndigheten ger, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

 

Källa: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/braattfolkhalsomyndighetentydliggorsinaradtillidrotten/ Extern Länk

 

Nya rekommendationer sätter stopp för tävling och match

2020-04-01
Riksidrottsförbundet

Alla tävlingar och matcher ska ställas in eller skjutas upp. Det är Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer med anledning av förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer.

Folkhälsomyndigheten har utifrån regeringens förbud kommit ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd. Där står att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus. Något som RF ställer sig bakom.

Uppdatering 2 april: Folkhälsomyndigheten har gjort ett förtydligande om träningsmatcher. I de allmänna råden står fortsatt att träningsmatcher bör skjutas upp. Folkhälsomyndigheten skriver samtidigt att det kan vara okej att genomföra träningsmatcher utomhus, om man inte är fler än 50 personer och de allmänna råden i övrigt kan följas.

– Vi förväntar oss att idrottsrörelsen precis som tidigare följer regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är förstås tråkigt att idrottens tävlingsverksamhet skjuts upp men det är viktigare att minska smittspridningen och rädda sjukvården från överbelastning än att vi får tävla, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

I Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

 • Undvik närkontakt vid idrottsutövande
 • Träna utomhus när så är möjligt
 • Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

De nya rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan.

– Det är viktigt att vi fortsätter bedriva träning i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer, både för folkhälsan och för att vi ger barn och ungdomar en fast punkt i en turbulent omvärld, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

 

Källa: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyarekommendationersatterstoppfortavlingochmatch/?fbclid=IwAR1ems_Ub4KCPUftee-wPAH_S8XoWtOjZURcMixLecYwQkGXtrDpmjrAXYg Extern Länk

 

Att prata med barn om corona-viruset

2020-03-18
BRIS

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

 • Var lyhörd och observant!
 • Lämna inte barn ensamma med sina frågor
 • Utgå inte från att barnet är oroligt för sin egen del
 • Lugna och trygga (och begränsa)
 • Informera och avlasta
 • Överför inte din egen oro
 • Inge hopp
 • Behåll vardagliga rutiner

 

Källa: https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/ Extern länk

 

Pressträffar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, och MSB

På presskonferensen som hölls fredagen den 13 mars sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson att det bästa snarare är att fortsätta med träningen.

- Folkhälsomyndighetens bedömning är att mindre lokala sammankomster och evenemang inte är föremål för att ställas in. Där finns inte dom stora riskerna, tvärtom så är det viktigt att dessa aktiviteter pågår för hälsan att man rör på sig. Att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte detta syfte utan skulle motverka dom allmänna hälsomålen. Det är inte rimligt att man slutar med allting.
Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten (2020-03-13)
- Fysisk aktivetet är viktig för att må bra!
Anders Tegnell, statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten (2020-03-18)
- Det är viktigt att idrottsrörelsen även fortsatt har aktiviteter för barn och unga. Att stänga ner träningar för unga människor, grupper av dom och enskilda, är inte bra och inte meningsfullt. Vi kommer därför att komma ut med information riktat speciellt till dom som ansvarar för den här typen av aktiviteter om hur man bör tänka för att minska risken för smittspridning samtidigt som man upprätthåller verksamheten.
Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten (2020-03-20)
- Det är ju inte så att vårt land ska stänga ner helt nu. Utan dom som kan ska ju med fördel fortsätta att röra sig och idrotta för att vi ska behålla en god folkhälsa. Och det är synnerhet viktigt för all ungdomsidrottsverksamhet att man vill hålla igång detta utifrån bästa förmåga. Men att man även här tänker på hur man kan begränsa smittspridning. Och då har vi tagit fram rekommendationer för arrangörer och lagledare och liknande som man kan titta på hur man kan lägga upp sin verksamhet så att den utförs på ett mer säkert sätt. Och det är t ex att man företrädesvis har träning utomhus, man minskar antalet deltagare vid inomhusaktiviteter, det gäller t ex att man ökar städfrekvens och liknande i gemensamma utrymmen.
Anders Wallensten, epidemiolog Folkhälsomyndigheten (2020-03-24)
- Föreningar ska säkerställa att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. På idrottsplatser ska det finnas gott om avstånd mellan utövarna, man ska undvika byta om i allmänna omklädningsrum.

- Man ska skjuta upp årsmöten, föreningsstämmor eller genomföra dom digitalt. Det gäller också andra möten som kan undvaras, dom bör skjutas upp eller genomföras digitalt.

- Idrotten. Det är så generellt naturligtvis att vi tycker att det är bra att man idrottar. Man rör sig ute, det gäller alla grupper. Utan att vara för nära socialt. När det gäller mer organiserad idrottsverksamhet så är det naturligtvis väldigt viktigt att t ex ungdomsidrotten fortsätter inom ramen för dom säkerhetsregler som gäller här. Det finns ju även där på idrottsverksamheten ett tak på 50 personer när det gäller utövare, publik och funktionärer.

- Men under detta så vill vi att man funderar på att några åtgärder. Man ska undvika närkontakt mellan idrottsutövare säger vi, då tänker vi framför allt på sådana områden där närkontakt är väldigt påtagligt. Man bör hålla träningar och idrottsaktiviteter utomhus i görligaste mån. Kan man inte hantera dom allmänna hygienkraven, dom allmänna krav på att ha utrymmen som passar bör man skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.

- Det finns återigen ett tak på 50 personer, men även dom som ligger under där bör man fundera på om man ska bedriva om man inte kan hantera det utifrån dom allmänna utgångspunkterna.

- Man skall begränsa antalet åskådare och undvika trängsel. Och man ska undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande förstås. Dvs röra sig från en ort till en annan om det inte är helt nödvändigt så bör man istället skjuta upp eller ställa in dom matcherna.

Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten (2020-04-01)

 

Källa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLqBo3UjMccAyAkJ9uiJkQpPjDYUoWlHp Extern länk

 

Det här gäller för träningsmatcher

2020-04-02
Folkhälsomyndigheten

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta. Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och är högst 50 personer, så länge Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer följs.

Syftet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper och äldre. När det gäller idrott och träningsaktiviteter kan de fortsätta, förutsatt att vissa försiktighetsåtgärder vidtas.

Det är viktigt att alla är noggranna med sin handhygien, håller avstånd till varandra och att personer med sjukdomssymtom stannar hemma.

För idrotten gäller följande råd:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är i nuläget begränsat till 50 personer.

– Vi är medvetna om att gränsen mellan träningar och matcher kan vara svår att dra. Att spela träningsmatcher är okej så länge rekommendationer uppfylls och att antalet personer på och omkring planen begränsas till 50 personer, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

 

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/det-har-galler-for-traningsmatcher/

 

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

2020-04-01
Folkhälsomyndigheten

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

Föreningar

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar

 • Om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Idrottsföreningar

För att undvika spridning av covid-19 bör idrottsföreningar

 • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks.
 • När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus.
 • Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel.
 • Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19  Öppna PDF (2020-04-01)

 

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/ Extern länk

 

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

2020-03-29
Folkhälsomyndigheten

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning enligt riskbedömningsverktyget som finns i på sidan om rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare Extern länk och anpassa evenemanget utifrån resultatet.

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Uppdatering 29 mars. Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

 • Genomför en riskbedömning
 • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
 • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
 • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Folkhälsomyndigheten har skickat nedanstående information till Riksidrottsförbundet:

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Inomhusaktiviteter

 • Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.
 • Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
 • Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Aktiviteter för äldre

 • Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Cuper, tävlingar och matcher

 • Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.
 • Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

 

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ Extern länk

 

Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

2020-03-12
Folkhälsomyndigheten

Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Vem ska stanna hemma?

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan (inkl träningen). Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola (inkl träning).

Vilka är symtomen på covid-19?

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Har du frågor om Coronaviruset, ring 113 13

 

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ Extern länk

 

Information från myndigheter, region, kommun och förbund


Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Härnösands Kommun

Riksidrottsförbundet

Svenska Tennisförbundet

Region Västernorrland

 

Öppna PDF
Undvik att bli smittad och att smitta andra
Öppna PDF
Information från Krisinformation.se
Öppna bild
Symtom Coronaviruset
     
 Folkhälsomyndigheten
Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19
Folkhälsomyndigheten
Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter 
Skribent: Johan Nordin
E-post: Adressen Gömd

Behöver du stränga ett racket?
Samarbetspartners:

Actiway - Hälsoportal

Jag Stöttar VåRö Tk

Sponsor MIO Härnösand

Sponsor Mäklarhuset Härnösand

Sponsor Länsförsäkringar Västernorrland

Sponsor Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar

Sponsor Härnösand Energi & Miljö

Sponsor Härnösandshus

AVIS

Bingolotto

 

ösc

BokaTennis.nu

Tävling Online

facebook instagram

Intrum Stockholm Open

Instagram Nametag

Postadress:
Härnösands Racketklubb - Tennis
Johan Nordin, Rosenbäcksallén 8
87160 Härnösand

Besöksadress:
Öbacka SportCenter, Brännavägen 160
87162 Härnösand

Kontakt:
Tel: 0725646411
E-post: This is a mailto link

Se all info